top of page

Vil du bli medlem?

Alle som vil arbeide for foreningens formål kan bli medlemmer. Lag og organisasjoner kan stå tilsluttet Wadajir Forening som støttemedlemmer.

 

Medlemskontingent avsettes hvert år ved årsmøte med alminnelig flertall etter forslag fra styret.

 

Medlemskontingenter:

Enkeltmedlem/hoved familiemedlem: 150 NOK per år.

 

Ekstra familiemedlem : 100 NOK per år.

 

Pensjonister og studenter : 100 NOK pr år.

Vil du bli medlem? Klikk her:

eller send e-post til Info.wadajirforening@gmail.com

bottom of page