top of page

Møte med Autismeforeningen i Telemark


Tirsdag 23.05.2023 hadde vi et fantastisk møte med Autismeforeningen i Telemark om et spennende samarbeid. Vi ønsker å øke kunnskapen om autisme og dens utfordringer i innvandrermiljøet, spesielt blant de som har begrenset kunnskap om dette temaet.

Autismeforeningen i Telemark er en fantastisk gruppe med stor erfaring og kunnskap på dette området. Vi er utrolig glade for muligheten til å jobbe sammen med dem!

Vi er oppmerksomme på at det kan være innvandrere med begrenset kunnskap om autisme og dens kjennetegn. Derfor er det viktig å skape et inkluderende og støttende samfunn som kan møte deres behov på best mulig måte. Vi ønsker å nå ut til disse individene og gi dem den informasjonen og støtten de trenger.

Vi ser frem til å arrangere ulike aktiviteter, workshops og informasjonssesjoner i samarbeid med Autismeforeningen i Telemark. Gjennom disse tiltakene får vi muligheten til å spre kunnskap, bygge broer mellom ulike kulturer og skape et bedre forståelsesgrunnlag for alle


Comments


bottom of page