top of page

Dialogkveld i Larvik: Negativ Sosial Kontroll

Lørdag 24.06.2023: Wadajir forening og Info123 samarbeidet om en betydningsfull og vellykket seminar om negativ sosial kontroll. Vi satte hovedfokus på FGM og de helsemessige utfordringene som oppstår som følge av denne skadelige sosiale kontrollen. Vi håper seminaret har vært informativ og inspirerende, og oppmuntrer flere til å engasjere seg i åpen diskusjon om dette temaet.


Dette er et tema som berører mange, og vi tror at åpne diskusjoner kan bidra til økt kunnskap og bevissthet. Seminaret ble arrangert som en rundbord-workshop, der alle deltakerne har mulighet til å dele sine perspektiver og erfaringer. Vi ønsker å skape en trygg og inkluderende atmosfære der alle stemmer blir hørt.


Vi vil gjerne takke alle som deltok på seminaret. Dette er bare begynnelsen på vårt arbeid med å arrangere slike temakvelder/seminarer i Larvik.


Comments


bottom of page