top of page

Velkommen til Wadajir Forening, hvor vi har som mål å bidra til en inkluderende og harmonisk samfunn ved å støtte unge og voksne med innvandrerbakgrunn i deres søken etter suksess. Gjennom våre tjenester og aktiviteter, jobber vi for å forebygge misforståelser og negative utviklinger, samt å fremme integrering og mangfold.
Vi takker deg for at du har valgt å besøke vår nettside og håper du vil finne nyttig informasjon her.

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte oss!

Vårt arbeid

313194732_180720607837204_5500585980651365760_n.jpg

INTEGRERING OG INNKLUDERING

Wadjir Forening anser integrering og inkludering som viktig for å delta i samfunnet på en fullverdig måte. Vi mener at god kommunikasjon og dialog kan bidra til å forebygge utenforskap i innvandrermiljøet, noe som er viktig for å skape et integrerende, inkluderende og robust samfunn.

For å fremme integrering og inkludering i innvandrermiljøet, er det viktig å sikre at alle grupper føler seg sett og hørt. Dette kan oppnås gjennom å etablere kanaler for åpen og ærlig kommunikasjon, slik at innvandrermiljøet kan delta i samfunnsdebatten og bidra med sine perspektiver og meninger.

I tillegg kan det være nyttig å tilby opplæring og informasjon om samfunnsstrukturer og normer, slik at innvandrermiljøet kan bli bedre kjent med det norske samfunnet og føle seg mer inkludert. Dette kan bidra til å redusere følelsen av utenforskap og styrke integreringen i det norske samfunnet.

For å sikre en god integrering og inkludering i innvandrermiljøet, er det viktig å sette av tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre kommunikasjons- og dialoginitiativer, samt tilby opplæring og informasjon. På denne måten kan innvandrermiljøet få de verktøyene det trenger for å delta i samfunnet på en fullverdig måte.

BARNEVERNET OG INNVANDRERMILJØET

Wadjir Forening ser på forebygging av misforståelser mellom barnevernet og innvandrermiljøet som en viktig oppgave. Det kan være utfordrende for minoritetsforeldre å tilegne seg kunnskap om barnevernets oppgaver og barnets rettigheter i Norge, spesielt når man ikke kan språket eller er ny i landet. Dette kan føre til store problemer og misforståelser mellom barnevernet og minoritetsforeldre.

For å forebygge misforståelser mellom barnevernet og innvandrermiljøet, kan det være nyttig å tilby opplæring og informasjon om barnevernet og barnets rettigheter. Dette kan bidra til å sikre at minoritetsforeldre har den kunnskapen de trenger for å forstå hvordan barnevernet fungerer, og hva barnet har krav på i henhold til lovverket.

I tillegg kan det være nyttig å etablere kanaler for åpen og ærlig kommunikasjon mellom barnevernet og innvandrermiljøet. På denne måten kan man sikre at eventuelle misforståelser eller problemer blir løst på en god måte, og at barnet får den hjelpen og støtten det har krav på.

For å sikre at innvandrermiljøet får den hjelpen og støtten det trenger når det gjelder barnevernet, er det viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre opplæring og informasjonsarbeid, samt å etablere kanaler for kommunikasjon og dialog. På denne måten kan innvandrermiljøet få de verktøyene det trenger for å forstå og samarbeide med barnevernet.

317075574_186231537286111_4227703223433715004_n.jpg_stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=101&ccb=1-7&_n
287452668_162630152915222_7317478194853922449_n.jpg__nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc

PSYKISK HELSE

Psykisk helse er en viktig del av det generelle velværet i en befolkning. Det er derfor viktig å forebygge negativ utvikling av psykisk helse blant innvandrermiljøet.

Dette kan gjøres gjennom dialogmøter, seminarer og andre metoder.Gjennom dialogmøter kan man få en åpen og ærlig kommunikasjon mellom ulike grupper innen innvandrermiljøet. Dette kan bidra til å bevisstgjøre om viktige temaer knyttet til psykisk helse, og kan også bidra til å løse eventuelle konflikter og utfordringer som kan påvirke den psykiske helsen til innvandrermiljøet.

Seminarer og andre metoder kan også bidra til å øke bevisstheten om psykisk helse blant innvandrermiljøet. Gjennom å tilby opplæring og informasjon om hva som kan påvirke den psykiske helsen, kan man hjelpe til med å forebygge negative utviklinger.

For å sikre en best mulig forebygging av negativ utvikling av psykisk helse blant innvandrermiljøet, er det viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre dialogmøter, seminarer og andre metoder.

Dette kan bidra til å sikre at innvandrermiljøet har de verktøyene de trenger for å ta vare på sin egen psykiske helse.

KRIMINALITET

Wadjir Forening jobber mot å redusere kriminalitet blant innvandrerbefolkningen. I følge en rapport publisert av SSB i 2019 ble det i gjennomsnitt siktet 78 000 personer årlig i Norge mellom 2015 og 2017. Av disse hadde 18 prosent innvandrerbakgrunn.

For å redusere kriminalitet blant innvandrerbefolkningen, tilbyr Wadjir Forening hjelp og støtte til unge og voksne med innvandrerbakgrunn. Gjennom opplæring, informasjon og dialog kan vi bidra til å forebygge kriminalitet og sikre at innvandrerbefolkningen har de verktøyene de trenger for å leve et lovlydig liv.

Kilde:  Rapport publisert av SSB i 2019 

281287552_428137662392669_1966958738142037491_n.jpg
280467571_977876132898333_1014740135075371730_n.jpg

KOMPETANSE-KARIEREVEILEDNING OG KURS

Wadjir Forening har et stort fokus på å øke kompetansenivået til innvandrerbefolkningen. Vi jobber aktivt for å sikre at alle som ønsker det, får tilgang til den nødvendige kunnskapen de trenger for å bo og trives i Norge.

For å forhindre skolefrafall og utenforskap blant innvandrerbefolkningen, tilbyr Wadjir Forening kompetanse-kurshold og karriereveiledning. Gjennom vårt tilbud kan vi hjelpe ungdom med innvandrerbakgrunn å tilegne seg de ferdighetene og kunnskapene de trenger for å lykkes i skolen og i videre utdanning og karriere.

Ved å tilby opplæring, informasjon og støtte, kan Wadjir Forening bidra til å redusere skolefrafall og utenforskap blant innvandrerbefolkningen. På denne måten kan vi sikre at innvandrerbefolkningen har de verktøyene de trenger for å lykkes i skolen og i samfunnet forøvrig.

AKTIVITETER

Wadajir tilbyr en rekke fysiske aktiviteter for å bidra til økt integrering blant unge og voksne i innvandrermiljøer. Disse aktivitetene kan være i form av fotball, svømming, turer og andre fysiske aktiviteter. Gjennom disse aktivitetene kan man bygge relasjoner og få en bedre forståelse av hverandre, noe som kan bidra til økt integrering og fellesskapsfølels.

Gjennom å delta på fysiske aktiviteter og bli en del av et fellesskap, kan man føle seg mer inkludert og akseptert. I tillegg kan fysiske aktiviteter også bidra til å bryte ned eventuelle barrierer mellom ulike kulturer og nasjonaliteter, noe som kan være med på å styrke følelsen av fellesskap og samhørighet i innvandrermiljøet.

309064684_174130971829501_5817917175706391018_n.jpg
bottom of page